Meedia ja inforuumi analüüsid

Sinu vajadustele kohaldatud lahendused

Oluliste otsuste tegemiseks kõhutundest ei piisa

Meedia- ja muude avaliku ruumi tegevuste planeerimisel ja hindamisel ei ole tänapäeval kõhutunne piisav. Ainuüksi Eesti meedias ilmub iga päev 1000-2000 infoühikut, mis jõuavad erinevate kanalite kaudu kogu elanikkonnani.

Andmete olemasolu on tähtis, kuid veel olulisem on võtta andmetest välja teave, mis lubab teha mõjukaid ja tarku juhtimisotsuseid või hinnata enda või eelkäijate tehtud valikute mõjusid. Meil on nii andmed kui ka kompetents, et toetada nii era- kui ka avaliku sektori juhte ning professionaale eesmärkide seadmisel, valikute tegemisel ja tulemuste objektiivsel hindamisel.

Miks peaksid enda avalikku positsiooni hindama?

Allpool on läbilõige meie kõige populaarsematest analüüsitoodetest.

Positsiooni konkurentide suhtes

Kas oled teadlik, milline on sinu profiil ja positsioon võrdluses konkurentide ja partneritega?

Tulemushindamine

Kas oskad hinnata, miks saavutasid just sellise tulemuse?

Brändituntus

Kas tead, millisena sinu brändi või kuvandit avalikus ruumis portreteeritakse ja miks?

Suhtumine sinusse

Kas tead, kes ja millal on sinust rääkinud, kuidas sinusse suhtutakse?

Kommunikatsiooni tõhusus

Milline on sinu kommunikatsioonitegevuse tegelik mõju? Kas oled oma võtme-eesmärke saavutamas?

Avaliku suhtluse kvaliteet

Millise kvaliteediga on sinu avalik suhtlus. Kas paistad silma või jääd tagaplaanile?

Milliseid analüüse pakume?

Allpool on läbilõige meie kõige populaarsematest analüüsitoodetest.

Meediapilt

Operatiivne lühikese perioodi analüütiline raport, mis peab silmas peamisi kliendile olulisi inforuumi- ja meediamõõdikuid ning enda positsiooni muutumist seal.

Meediaaudit

Ulatuslik ülevaade organisatsiooni, kaubamärgi või kõneisikute positsioonist meedias ja avalikus ruumis. Samuti hindab positsiooni ja rolli muutumist ajas.

Juhtkonnaraport

Koondab endas kõige olulisemaid kommunikatsioonimõõdikuid, mis annavad juhtkonnale ülevaatliku pildi organisatsiooni toimimisest meedia ja avalikus ruumis ning selle muutumisest.

Suhtumise analüüs

Tonaalsuse ehk suhtumise analüüs toob esile, kuidas on ettevõttesse, organisatsiooni või brändi kajastatud või suhtutud. Millised väljaanded, ajakirjanikud või ka osapooled on kajastanud kriitiliselt või positiivselt. Milline on positiivselt silmapaistvuse suhe negatiivset kuvandit loovasse kajastustesse.

Kommunikatsioonitegevuse analüüs

Analüüsib, milline oli kommunikatsioonitöö tulemuslikkus erinevate mõõdikute ja eesmärkide taustal. Kuidas õnnestus kampaania, kui hästi suudetakse toimida valdkonna kõneisikuna ja muud sellised küsimused.

Kommunikatsioonitegevuse analüüs

Analüüsib, milline oli kommunikatsioonitöö tulemuslikkus erinevate mõõdikute ja eesmärkide taustal. Kuidas õnnestus kampaania, kui hästi suudetakse toimida valdkonna kõneisikuna ja muud sellised küsimused.

Konkurendianalüüs

Aitab mõõta konkureerivate organisatsioonide kommunikatsioonitegevust ja -edukust. Analüüsib meedia suhtumist konkurenti, aga ka aktuaalseid teemasid, millega pildisollakse, kõneisikute rolli meediakuvandis ning proaktiivset meediatööd.

Kõneisikute analüüs

Annab ülevaate valdkonna või organisatsioonide enim sõna saanud kõneisikutest ja nende prominentsusest. Aitab mõõta kõneisikute koormust ja planeerida meediatööle kuluvat aega.

Kriisikommunikatsiooni järelaudit

Kuidas toimus kriisi ajal avalik- ja meediasuhtlus, kuidas suudeti infovälja hallata, milline oli proaktiivse kommunikatsiooni osakaal, kus on arengukohad ja väljakutsed.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy